For Dem

For Dem, der ville dø, er der liv.
For Dem, der ville drømme, er der virkelighed.
For Dem, der ville håbe, er der viden.
For Dem, der ville vokse, er der evighed.

“Ident Bob”